Nghị định 105 - Bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân

Buổi tọa đàm với chủ đề “Nghị định 105/2020/NĐ-CP - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân”. Ảnh: Tô Thế
Buổi tọa đàm với chủ đề “Nghị định 105/2020/NĐ-CP - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân”. Ảnh: Tô Thế
Buổi tọa đàm với chủ đề “Nghị định 105/2020/NĐ-CP - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân”. Ảnh: Tô Thế
Lên top