Nghệ An: Tuyên truyền bầu cử, tặng quà cho công nhân lao động

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho công nhân lao động. Ảnh: MH
Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho công nhân lao động. Ảnh: MH
Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho công nhân lao động. Ảnh: MH
Lên top