Nghệ An: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19

Doanh nghiệp tại Nghệ An tiến hành phun khử trùng các thiết bị, máy móc. 
Ảnh: Quang đại
Doanh nghiệp tại Nghệ An tiến hành phun khử trùng các thiết bị, máy móc. Ảnh: Quang đại
Doanh nghiệp tại Nghệ An tiến hành phun khử trùng các thiết bị, máy móc. Ảnh: Quang đại
Lên top