Nghệ An: Trao 200 suất quà Tết sum vầy cho công nhân ngành nông nghiệp

Công đoàn ngành Nông nghiệp Nghệ An trao quà cho công nhân trong Tết sum vầy. Ảnh: TT
Công đoàn ngành Nông nghiệp Nghệ An trao quà cho công nhân trong Tết sum vầy. Ảnh: TT
Công đoàn ngành Nông nghiệp Nghệ An trao quà cho công nhân trong Tết sum vầy. Ảnh: TT
Lên top