Nghệ An: Trắng tay sau 8 năm làm việc cho UBND TX.Thái Hòa