Nghệ An: Tổ chức Lễ ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cùng đại diện  HTX  Chanh Nam Đàn – Chanh Thiên Nhẫn ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: T.T
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cùng đại diện HTX Chanh Nam Đàn – Chanh Thiên Nhẫn ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: T.T
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cùng đại diện HTX Chanh Nam Đàn – Chanh Thiên Nhẫn ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: T.T
Lên top