Nghệ An: Tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" năm 2021

Ông Đặng Văn Hải, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT
Ông Đặng Văn Hải, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT
Ông Đặng Văn Hải, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT
Lên top