Nghệ An: Thanh tra 8 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài