Nghệ An: Thành lập mới15 CĐCS, kết nạp 4.352 đoàn viên

Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn. Ảnh: QĐ
Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn. Ảnh: QĐ
Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn. Ảnh: QĐ
Lên top