Nghệ An: Thành lập công đoàn Công ty VietGlory với 1.422 đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Diễn Châu trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH VietGlory. Ảnh: TT
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Diễn Châu trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH VietGlory. Ảnh: TT
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Diễn Châu trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH VietGlory. Ảnh: TT
Lên top