Nghệ An: Thành lập công đoàn cơ sở có 400 đoàn viên

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Woosin Vina với 400 đoàn viên. Ảnh: Hoàng Yến
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Woosin Vina với 400 đoàn viên. Ảnh: Hoàng Yến
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Woosin Vina với 400 đoàn viên. Ảnh: Hoàng Yến
Lên top