Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

Đại diện doanh nghiệp FDI phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QĐ
Đại diện doanh nghiệp FDI phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QĐ
Đại diện doanh nghiệp FDI phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QĐ
Lên top