Nghệ An: Tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Đồng chí Phan Thị Trang - Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: TT
Đồng chí Phan Thị Trang - Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: TT
Đồng chí Phan Thị Trang - Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: TT
Lên top