Nghệ An: Tập huấn Bộ luật Lao động sửa đổi 2019, Điều lệ Công đoàn VN

Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành GTVT. Ảnh: Quang Đại
Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành GTVT. Ảnh: Quang Đại
Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành GTVT. Ảnh: Quang Đại
Lên top