Nghệ An: Tập huấn bình đẳng giới và lồng ghép giới

Hơn 100 cán bộ công đoàn được tập huấn về đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Ảnh: VN
Hơn 100 cán bộ công đoàn được tập huấn về đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Ảnh: VN
Hơn 100 cán bộ công đoàn được tập huấn về đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Ảnh: VN
Lên top