Nghệ An: Siết chặt phòng chống dịch ở khu công nghiệp, nhà trọ

Anh Phạm Thắng công nhân công ty CP may Minh Anh - Kim Liên (Nghệ An)  nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch trong giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trang
Anh Phạm Thắng công nhân công ty CP may Minh Anh - Kim Liên (Nghệ An) nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch trong giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trang
Anh Phạm Thắng công nhân công ty CP may Minh Anh - Kim Liên (Nghệ An) nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch trong giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trang
Lên top