Nghệ An: Ra mắt "Kỷ yếu LĐLĐ huyện Quỳ Hợp giai đoạn 1979 – 2019"

LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ra mắt “Kỷ yếu LĐLĐ huyện Quỳ Hợp giai đoạn 1979 – 2019”. Ảnh: Lưu Quyền
LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ra mắt “Kỷ yếu LĐLĐ huyện Quỳ Hợp giai đoạn 1979 – 2019”. Ảnh: Lưu Quyền
LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ra mắt “Kỷ yếu LĐLĐ huyện Quỳ Hợp giai đoạn 1979 – 2019”. Ảnh: Lưu Quyền
Lên top