Nghệ An: Phát động Tháng Công nhân tại Công ty cà phê- cao su

Công đoàn ngành NN-PTNT Nghệ An bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành NN-PTNT Nghệ An bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021. Ảnh: QĐ
Công đoàn ngành NN-PTNT Nghệ An bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021. Ảnh: QĐ
Lên top