Nghệ An: Những “lá chắn thép” bảo vệ người lao động

"Tổ An toàn COVID-19" Công ty TNHH May An Nam Matsuoka kiểm tra thân nhiệt tại nơi làm việc. Ảnh: Hoàng Yến
"Tổ An toàn COVID-19" Công ty TNHH May An Nam Matsuoka kiểm tra thân nhiệt tại nơi làm việc. Ảnh: Hoàng Yến
"Tổ An toàn COVID-19" Công ty TNHH May An Nam Matsuoka kiểm tra thân nhiệt tại nơi làm việc. Ảnh: Hoàng Yến
Lên top