Nghệ An: LĐLĐ Thanh Chương tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo công ty TNHH Thủy Lợi Thanh Chương  với người lao động. ảnh: Hải Yến
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo công ty TNHH Thủy Lợi Thanh Chương với người lao động. ảnh: Hải Yến
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo công ty TNHH Thủy Lợi Thanh Chương với người lao động. ảnh: Hải Yến
Lên top