Nghệ An: LĐLĐ Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động

Hội nghị đối thoại với người lao động Công ty Cổ phần phụ gia nhựa Mega. Ảnh: PV
Hội nghị đối thoại với người lao động Công ty Cổ phần phụ gia nhựa Mega. Ảnh: PV
Hội nghị đối thoại với người lao động Công ty Cổ phần phụ gia nhựa Mega. Ảnh: PV
Lên top