Nghệ An: LĐLĐ huyện Quỳnh lưu triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn"

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Minh An tổ chức Chương trình “ Sức khỏe của bạn”. Ảnh: Lan Anh
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Minh An tổ chức Chương trình “ Sức khỏe của bạn”. Ảnh: Lan Anh
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Minh An tổ chức Chương trình “ Sức khỏe của bạn”. Ảnh: Lan Anh
Lên top