Nghệ An: LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu trao tặng 40 triệu đồng Quỹ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: VN
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu trao tặng 40 triệu đồng Quỹ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: VN
LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu trao tặng 40 triệu đồng Quỹ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: VN
Lên top