Nghệ An ký kết chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường"

Lễ ký kết chương trình "Phòng giúp phòng, trường giúp trường" trong ngành giáo dục Nghệ An sáng 10.10. Ảnh: PV
Lễ ký kết chương trình "Phòng giúp phòng, trường giúp trường" trong ngành giáo dục Nghệ An sáng 10.10. Ảnh: PV
Lễ ký kết chương trình "Phòng giúp phòng, trường giúp trường" trong ngành giáo dục Nghệ An sáng 10.10. Ảnh: PV
Lên top