Nghệ An: Ký kết chương trình dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em

Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An ký thoả thuận với Nhà văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An về chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: MT
Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An ký thoả thuận với Nhà văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An về chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: MT
Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An ký thoả thuận với Nhà văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An về chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: MT
Lên top