Nghệ An: Khám sức khỏe, tầm soát ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo

Công đoàn giáo dục Nghệ An khám sàng lọc ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo. Ảnh: QĐ
Công đoàn giáo dục Nghệ An khám sàng lọc ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo. Ảnh: QĐ
Công đoàn giáo dục Nghệ An khám sàng lọc ung thư cho 500 cán bộ, nhà giáo. Ảnh: QĐ
Lên top