Nghệ An: Huyện Thanh Chương tổ chức chương trình “Sức khỏe của bạn"

LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An)  phối hợp với phòng khám đa khoa Tân Thanh và Công ty VLXD &TM Thanh Ngọc phối hợp tổ chức chương trình  "sức khoẻ của bạn". Ảnh: Lê Huyền
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với phòng khám đa khoa Tân Thanh và Công ty VLXD &TM Thanh Ngọc phối hợp tổ chức chương trình "sức khoẻ của bạn". Ảnh: Lê Huyền
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với phòng khám đa khoa Tân Thanh và Công ty VLXD &TM Thanh Ngọc phối hợp tổ chức chương trình "sức khoẻ của bạn". Ảnh: Lê Huyền
Lên top