Nghệ An: Hội nghị gặp mặt Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 4 cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 4 cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 4 cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top