Nghệ An hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung 783 triệu đồng

Ngành GDĐT Nghệ An hỗ trợ ngành GDĐT Thừa Thiên - Huế tiền và hiện vật trị giá 170 triệu đồng. Ảnh: Quốc Cường
Ngành GDĐT Nghệ An hỗ trợ ngành GDĐT Thừa Thiên - Huế tiền và hiện vật trị giá 170 triệu đồng. Ảnh: Quốc Cường
Ngành GDĐT Nghệ An hỗ trợ ngành GDĐT Thừa Thiên - Huế tiền và hiện vật trị giá 170 triệu đồng. Ảnh: Quốc Cường
Lên top