Nghệ An: Hỗ trợ 800 triệu đồng cho ngành giáo dục vùng khó khăn

Hội nghị sơ kết chương trình “Phòng giúp phòng-Trường giúp trường” giai đoạn 2019-2022. Ảnh: QĐ
Hội nghị sơ kết chương trình “Phòng giúp phòng-Trường giúp trường” giai đoạn 2019-2022. Ảnh: QĐ
Hội nghị sơ kết chương trình “Phòng giúp phòng-Trường giúp trường” giai đoạn 2019-2022. Ảnh: QĐ
Lên top