Nghệ An: Hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 3 nhà Mái ấm công đoàn

LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: Dương Lê Tiến
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: Dương Lê Tiến
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên. Ảnh: Dương Lê Tiến
Lên top