Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Hàng trăm nhân viên y tế bệnh viện Thành An – Sài Gòn bị nợ lương nhiều tháng