Nghệ An: Hai cán bộ Công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám bầu cử tại nơi cư trú. Ảnh: HĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám bầu cử tại nơi cư trú. Ảnh: HĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám bầu cử tại nơi cư trú. Ảnh: HĐ
Lên top