Nghệ An giám sát chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động

Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An - phát biểu tại hội nghị. Ánh: TT
Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An - phát biểu tại hội nghị. Ánh: TT
Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An - phát biểu tại hội nghị. Ánh: TT
Lên top