Nghệ An: Công đoàn tặng điện thoại và sim 4G cho con đoàn viên

LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà cho con đoàn viên là công nhân lao động tại công ty Môi trường đô thị. Ảnh: TL
LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà cho con đoàn viên là công nhân lao động tại công ty Môi trường đô thị. Ảnh: TL
LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà cho con đoàn viên là công nhân lao động tại công ty Môi trường đô thị. Ảnh: TL
Lên top