Nghệ An: Công đoàn huyện Tân Kỳ phát triển 459 đoàn viên

Ban tổ chức trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: TM
Ban tổ chức trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: TM
Ban tổ chức trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: TM
Lên top