Nghệ An: Biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Các đoàn viên biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cụm thi đua số 2 giai đoạn 2016-2021.
Các đoàn viên biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cụm thi đua số 2 giai đoạn 2016-2021.
Các đoàn viên biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cụm thi đua số 2 giai đoạn 2016-2021.
Lên top