Nghệ An biểu dương 61 đoàn viên công đoàn viên chức

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh: Báo Lao động Nghệ An.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh: Báo Lao động Nghệ An.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh: Báo Lao động Nghệ An.
Lên top