Nghệ An: Biểu dương 47 cán bộ công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu

Biểu dương người lao động tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Ảnh: PV
Biểu dương người lao động tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Ảnh: PV
Biểu dương người lao động tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Ảnh: PV
Lên top