Nghệ An: 76.000 lượt người lao động góp ý văn kiện Đại hội Đảng

Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp "Tháng Công nhân" tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Thủy
Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp "Tháng Công nhân" tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Thủy
Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp "Tháng Công nhân" tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top