Nghệ An: 418 doanh nghiệp ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Hội nghị người lao động tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: DH
Hội nghị người lao động tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: DH
Hội nghị người lao động tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: DH
Lên top