Nghệ An: 2.522 công đoàn cơ sở tổ chức Tháng Công nhân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khai mạc Hội nghị trực tuyến sơ kết họat động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khai mạc Hội nghị trực tuyến sơ kết họat động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khai mạc Hội nghị trực tuyến sơ kết họat động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TT
Lên top