Nghệ An: 19 cá nhân được Tổng liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thưởng cho cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo. Ảnh: D.T
Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thưởng cho cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo. Ảnh: D.T
Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thưởng cho cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo. Ảnh: D.T
Lên top