Nghệ An: 178 đoàn viên công đoàn huyện Quỳ Hợp dự thi tìm hiểu bầu cử

Chương trình hoạt động của LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: HĐ
Chương trình hoạt động của LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: HĐ
Chương trình hoạt động của LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: HĐ
Lên top