Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

CTY TNHH VIENERGY (NINH BÌNH):

Ngày thứ hai, công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền lợi