“Ngày thứ 7 cùng dân” của cán bộ công đoàn

Cán bộ chuyên trách huyện Yên Bình tham gia đóng góp ngày công làm nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUY HÀ
Cán bộ chuyên trách huyện Yên Bình tham gia đóng góp ngày công làm nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUY HÀ
Cán bộ chuyên trách huyện Yên Bình tham gia đóng góp ngày công làm nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUY HÀ
Lên top