Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày mai 25.12, tổ chức Diễn đàn môi trường lần thứ 2

Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường năm 2019” là nơi phát huy tiếng nói của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: M.TIẾN
Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường năm 2019” là nơi phát huy tiếng nói của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: M.TIẾN
Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường năm 2019” là nơi phát huy tiếng nói của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: M.TIẾN
Lên top