Ngày hội vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động

Tham gia ngày  hội, đoàn viên công đoàn, người lao động được mua hàng giảm giá. Ảnh Đức Long
Tham gia ngày hội, đoàn viên công đoàn, người lao động được mua hàng giảm giá. Ảnh Đức Long
Tham gia ngày hội, đoàn viên công đoàn, người lao động được mua hàng giảm giá. Ảnh Đức Long
Lên top