Ngày hội gia đình Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên con công nhân. Ảnh: Hà Anh
Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên con công nhân. Ảnh: Hà Anh
Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên con công nhân. Ảnh: Hà Anh
Lên top