Ngày hội “gánh hàng rong” cho đoàn viên, công nhân lao động

CNLĐ chung vui tại ngày hội.
CNLĐ chung vui tại ngày hội.
CNLĐ chung vui tại ngày hội.
Lên top